Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Volnočasové aktivity 2017

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji v roce 2017:
Podpora činnosti organizací dětí a mládeže:
 • 12.9.2016
 • 24.4.2017
Podpora činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží:
 • 12.9.2016
 • 24.4.2017
Akce pro děti a mládež ve volném čase:
 • 12.9.2016
 • 24.4.2017
Táborová činnost:
 • 12.9.2016
 • 24.4.2017
Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže:
 • 12.9.2016
 • 24.4.2017
Vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků:
 • 12.9.2016
 • 24.4.2017
Obnova a údržba materiálně technického vybavení:
 • 12.9.2016
 • 24.4.2017
Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívanýchpro volný čas dětí a mládeže - pouze investiční akce:
 • 12.9.2016
 • 24.4.2017

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011