Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Volnočasové aktivity 2022

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Regionální soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji :
Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase a vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků :
Akce pro děti a mládež ve volném čase (krajského významu):
Táborová činnost :
Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže:
Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže – pouze investiční akce:

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011