Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Volnočasové aktivity 2022

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase a vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků :
  • 08.11.2021 8:00:00
  • 08.12.2021 14:00:00
Akce pro děti a mládež ve volném čase (krajského významu):
  • 08.11.2021 8:00:00
  • 08.12.2021 14:00:00
Táborová činnost :
  • 08.11.2021 8:00:00
  • 08.12.2021 14:00:00
Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže:
  • 08.11.2021 8:00:00
  • 08.12.2021 14:00:00
Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže – pouze investiční akce:
  • 08.11.2021 8:00:00
  • 08.12.2021 14:00:00

Archiv: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011