Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Životní prostředí a zemědělství 2012

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Protipovodňová ochrana:
 • 1.12.2011
 • 3.5.2012
Nakládání s odpady a ochrana ovzduší:
 • 1.12.2011
 • 3.5.2012
Ochrana přírody a krajiny:
 • 1.12.2011
 • 3.5.2012
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta:
 • 1.12.2011
 • 3.5.2012
Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty:
 • 1.12.2011
 • 3.5.2012
Propagace životního prostředí a zemědělství:
 • 1.12.2011
 • 3.5.2012

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011