Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Životní prostředí a zemědělství 2013

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Protipovodňová ochrana:
 • 6.9.2012
 • 29.4.2013
Nakládání s odpady a ochrana ovzduší:
 • 6.9.2012
 • 29.4.2013
Ochrana přírody a krajiny:
 • 6.9.2012
 • 29.4.2013
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta:
 • 6.9.2012
 • 29.4.2013
Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty:
 • 6.9.2012
 • 29.4.2013
Propagace životního prostředí a zemědělství:
 • 6.9.2012
 • 29.4.2013

Archiv:2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011