Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Životní prostředí a zemědělství 2014

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Protipovodňová ochrana:
 • 4.11.2013
 • 23.6.2014
Obnova a technické zajištění stávajících "návesních" vodních nádrží:
 • 4.11.2013
 • 23.6.2014
Nakládání s odpady a ochrana ovzduší:
 • 4.11.2013
 • 23.6.2014
Ochrana přírody a krajiny:
 • 4.11.2013
 • 23.6.2014
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta:
 • 4.11.2013
 • 23.6.2014
Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty:
 • 4.11.2013
 • 23.6.2014
Propagace životního prostředí a zemědělství:
 • 4.11.2013
 • 23.6.2014

Archiv:2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011