Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Životní prostředí a zemědělství 2015

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Protipovodňová ochrana:
 • 8.12.2014
 • 22.6.2015
Obnova a technické zajištění stávajících "návesních" vodních nádrží:
 • 8.12.2014
 • 22.6.2015
Nakládání s odpady a ochrana ovzduší:
 • 8.12.2014
 • 22.6.2015
Ochrana přírody a krajiny:
 • 8.12.2014
 • 22.6.2015
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta:
 • 8.12.2014
 • 22.6.2015
Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty:
 • 8.12.2014
 • 22.6.2015
Propagace životního prostředí a zemědělství:
 • 8.12.2014
 • 22.6.2015

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011