Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Životní prostředí a zemědělství 2016

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Protipovodňová ochrana:
  • 20.6.2016
Obnova a technické zajištění stávajících "návesních" vodních nádrží:
  • 20.6.2016
Nakládání s odpady a ochrana ovzduší:
  • 20.6.2016
Ochrana přírody a krajiny:
  • 20.6.2016
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta:
  • 20.6.2016
Včelařství:
  • 30.5.2016
Propagace životního prostředí a zemědělství:
  • 20.6.2016
Podpora prodeje ze dvora:
  • 30.5.2016

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011