Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Životní prostředí a zemědělství 2017

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Protipovodňová ochrana:
 • 12.9.2016
 • 19.6.2017
Obnova a technické zajištění stávajících "návesních" vodních nádrží:
 • 12.9.2016
 • 19.6.2017
Nakládání s odpady:
 • 12.9.2016
 • 19.6.2017
Ochrana přírody a krajiny:
 • 12.9.2016
 • 19.6.2017
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta:
 • 12.9.2016
 • 19.6.2017
Včelařství:
 • 12.9.2016
 • 19.6.2017
Propagace životního prostředí a zemědělství:
 • 12.9.2016
 • 19.6.2017
Podpora prodeje ze dvora:
 • 12.9.2016
 • 19.6.2017

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011