Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Životní prostředí a zemědělství 2019

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Podpora hospodaření v lesích – asanace kůrovcového dříví:
  • 22.10.2018
  • 9.9.2019
Opatření k zadržování vody v krajině:
Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod:
Propagace zemědělství a místní produkce:
  • 22.10.2018
  • 6.5.2019
Včelařství:
  • 22.10.2018
  • 6.5.2019
Ochrana přírody a krajiny:
  • 22.10.2018
  • 6.5.2019
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta:
  • 22.10.2018
  • 6.5.2019

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011