Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Životní prostředí a zemědělství 2021

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod:
Opatření k zadržování vody v krajině:
  • 14.9.2020
Ochrana přírody a krajiny:
  • 14.9.2020
Včelařství:
  • 14.9.2020
Propagace zemědělství a místní produkce:
  • 14.9.2020
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta:
  • 14.9.2020

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011