Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Kultura a památková péče 2016

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit:
  • 14.9.2015
  • 9.5.2016
Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje:
  • 9.5.2016
Podpora publikační činnosti a literatury:
  • 14.9.2015
  • 9.5.2016
Obnova historických varhan:
  • 9.5.2016

Archiv:2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011