Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Kultura a památková péče 2018

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Podpora kulturních aktivit:
  • 30.10.2017
  • 21.5.2018
Obnova památkového fondu:
  • 30.10.2017
  • 21.5.2018

Archiv:2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011