Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Kultura a památková péče 2019

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Podpora kulturních aktivit:
  • 22.10.2018
  • 6.5.2019
Obnova památkového fondu:
  • 22.10.2018
  • 6.5.2019
Podpora činnosti muzeí a galerií:
  • 22.10.2018
  • 6.5.2019

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011