Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Kultura a památková péče 2020

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Podpora kulturních aktivit:
  • 24.2.2020
Podpora činnosti muzeí a galerií:
  • 24.2.2020
Obnova památkového fondu:
  • 24.2.2020
Obnova historických varhan:
  • 24.2.2020
Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví:
  • 24.2.2020
Rezidence v oblasti kultury:
  • 24.2.2020
Podpora mobility v kultuře:
  • 24.2.2020

Archiv:2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011