Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Kultura a památková péče 2022

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Podpora kulturních aktivit:
Obnova historických varhan:
Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví :
Podpora činnosti muzeí a galerií:
Rezidence v oblasti kultury:
Podpora mobility v kultuře:
Obnova památkového fondu:
Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK:

Archiv:2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011