Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Kultura a památková péče 2022

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Podpora kulturních aktivit:
 • 18.10.2021 8:00:00
 • 23.11.2021 14:00:00
Obnova historických varhan:
 • 18.10.2021 8:00:00
 • 23.11.2021 14:00:00
Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví :
 • 18.10.2021 8:00:00
 • 23.11.2021 14:00:00
Podpora činnosti muzeí a galerií:
 • 18.10.2021 8:00:00
 • 23.11.2021 14:00:00
Rezidence v oblasti kultury:
 • 18.10.2021 8:00:00
 • 23.11.2021 14:00:00
Podpora mobility v kultuře:
 • 18.10.2021 8:00:00
 • 23.11.2021 14:00:00
Obnova památkového fondu:
 • 18.10.2021 8:00:00
 • 23.11.2021 14:00:00
Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK:
 • 18.10.2021 8:00:00
 • 23.11.2021 14:00:00

Archiv: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011