Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Kultura a památková péče 2023

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Podpora kulturních aktivit:
 • 17.10.2022 8:00:00
 • 21.11.2022 14:00:00
Obnova historických varhan:
 • 17.10.2022 0:00:00
 • 21.11.2022 14:00:00
 • 12.9.2022
 • 22.8.2022
Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví:
 • 17.10.2022 8:00:00
 • 21.11.2022 14:00:00
Podpora činnosti muzeí a galerií:
 • 17.10.2022 8:00:00
 • 21.11.2022 14:00:00
Rezidence v oblasti kultury:
 • 17.10.2022 8:00:00
 • 21.11.2022 14:00:00
Podpora mobility v kultuře:
 • 17.10.2022 8:00:00
 • 21.11.2022 14:00:00
Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK:
 • 17.10.2022 8:00:00
 • 21.11.2022 14:00:00
Podpora aktivit spojených s kandidaturou Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028:
 • 17.10.2022 8:00:00
 • 21.11.2022 14:00:00
Obnova památkového fondu:
 • 17.10.2022 8:00:00
 • 21.11.2022 14:00:00
 • 12.9.2022
 • 22.8.2022

Archiv: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011