Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Kultura a památková péče 2024

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Podpora kulturních aktivit:
 • 17.10.2023 8:00:00
 • 21.11.2023 14:00:00
Obnova historických varhan :
 • 17.10.2023 8:00:00
 • 29.11.2023 14:00:00
Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví:
 • 17.10.2023 8:00:00
 • 21.11.2023 14:00:00
Podpora činnosti muzeí a galerií:
 • 17.10.2023 8:00:00
 • 21.11.2023 14:00:00
Rezidence v oblasti kultury:
 • 17.10.2023 8:00:00
 • 21.11.2023 14:00:00
Podpora mobility v kultuře:
 • 17.10.2023 8:00:00
 • 21.11.2023 14:00:00
Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK:
 • 17.10.2023 8:00:00
 • 21.11.2023 14:00:00
Podpora dokončení realizace aktivit spojených s přihláškou Broumova do EHMK 2028:
 • 17.10.2023 8:00:00
 • 21.11.2023 14:00:00
Za kulturou v KHK:
 • 17.10.2023 8:00:00
 • 21.11.2023 14:00:00
Obnova památkového fondu:
 • 17.10.2023 8:00:00
 • 29.11.2023 14:00:00
Program na podporu audiovizuální tvorby v KHK:
 • 17.10.2023 8:00:00
 • 20.12.2023 14:00:00

Archiv:2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011