Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Program obnovy venkova 2014

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti:
  • 4.11.2013
  • 15.9.2014
Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura:
  • 4.11.2013
  • 15.9.2014
Podpora integrovaných projektů svazků obcí:
  • 4.11.2013
  • 31.3.2014
Snížení zadluženosti obcí a DSO:
  • 4.11.2013
  • 31.3.2014

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014