Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Regionální rozvoj 2023

Podmínky a přílohy k dotačnímu programu „Program podpory provozovatelů malých prodejen „OBCHŮDEK 2021+“ najdete zde.

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Obnova hasičské techniky pro obce:
Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji:
Podpora svazků obcí:
  • 12.9.2022
Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v jednotném standardu:
  • 12.9.2022
Podpora provozu prodejen na venkově:
Podpora JPO zřízených obcí v Královéhradeckém kraji:
Kreativní vouchery pro rozvoj podnikání:
Příprava investičních projektů:
  • 12.9.2022
Rozvoj a budování cyklotras a cyklostezek v Královéhradeckém kraji:
  • 12.9.2022
Program obnovy místních částí obcí:
Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje:
  • 12.9.2022
Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji – okrsky a sbory dobrovolných hasičů:
Podpora činnosti v oblasti protipožární ochrany:
Program podpory lokální ekonomiky:
Podpora sociálního podnikání na území KHK:
Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji – okresní sdružení a krajské sdružení:

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011