Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Sport a tělovýchova 2022

UPOZORNĚNÍ
Na 22. 11. 2021 byl připraven seminář k dotačním programům Královéhradeckého kraje pro rok 2022 V OBLASTECH SPORT, TĚLOVÝCHOVA A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY. Seminář se měl konat prezenční formou v sídle Královéhradeckého kraje.

Vzhledem k současnému vývoji pandemie COVID-19 jsme nuceni seminář prezenční formou ZRUŠIT.

Seminář bude plně nahrazen online formou a uskuteční se 22. 11. 2021, od 15:30.

Odkaz pro přihlášení do videokonference: https://meet.google.com/wpg-uuow-aok

Vstup do on-line místnosti bude umožněn 15 minut před začátkem semináře. Pro pomoc s připojením do videokonference můžete využít informace na adrese:

https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/seminare-ke-krajskym-dotacnim-programum-2022/all

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Vrcholový a výkonnostní sport v kategorii dospělých:
Podpora investic do sportovních objektů:
Příprava krajských reprezentantů na Olympiádu dětí a mládeže:
Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů:
Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích :
Činnost sportovních středisek a sportovních center mládeže :
Pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu „sport pro všechny“ :
Pořádání významných sportovních akcí dětí a mládeže :
Pohybová gramotnost :

Archiv: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014