Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Sport a tělovýchova 2023

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Pohybová gramotnost:
Pořádání významných sportovních akcí dětí a mládeže:
Pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu "sport pro všechny":
Činnost sportovních středisek a sportovních center mládeže:
Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích:
Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů:
Vrcholový a výkonnostní sport v kategorii dospělých:
Příprava krajských reprezentantů na Oympiádu dětí a mládeže:
Podpora investic do sportovních objektů:

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014