Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Volnočasové aktivity 2022

na 22. 11. 2021 byl připraven seminář k dotačním programům Královéhradeckého kraje pro rok 2022 V OBLASTECH SPORT, TĚLOVÝCHOVA A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY. Seminář se měl konat prezenční formou v sídle Královéhradeckého kraje.

Vzhledem k současnému vývoji pandemie COVID-19 jsme nuceni seminář prezenční formou ZRUŠIT.

Seminář bude plně nahrazen online formou a uskuteční se 22. 11. 2021, od 15:30.

Odkaz pro přihlášení do videokonference: https://meet.google.com/wpg-uuow-aok

Vstup do on-line místnosti bude umožněn 15 minut před začátkem semináře. Pro pomoc s připojením do videokonference můžete využít informace na adrese:

https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/seminare-ke-krajskym-dotacnim-programum-2022/all

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase a vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků :
 • 08.11.2021 8:00:00
 • 08.12.2021 14:00:00
Akce pro děti a mládež ve volném čase (krajského významu):
 • 08.11.2021 8:00:00
 • 08.12.2021 14:00:00
Táborová činnost :
 • 08.11.2021 8:00:00
 • 08.12.2021 14:00:00
Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže:
 • 08.11.2021 8:00:00
 • 08.12.2021 14:00:00
Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže – pouze investiční akce:
 • 08.11.2021 8:00:00
 • 08.12.2021 14:00:00
Regionální soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji :
 • 08.12.2021 8:00:00
 • 05.01.2022 14:00:00

Archiv: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011