Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Životní prostředí a zemědělství 2022

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Opatření k zadržování vody v krajině:
 • 01.12.2021 8:00:00
 • 05.01.2022 14:00:00
Ochrana přírody a krajiny:
 • 01.12.2021 8:00:00
 • 05.01.2022 14:00:00
Včelařství :
 • 01.12.2021 8:00:00
 • 05.01.2022 14:00:00
Propagace zemědělství a místní produkce:
 • 01.12.2021 8:00:00
 • 05.01.2022 14:00:00
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta :
 • 01.12.2021 8:00:00
 • 05.01.2022 14:00:00
Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod:
 • 03.01.2022 8:00:00
 • 31.03.2022 14:00:00

Archiv: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011