Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Kultura a památková péče 2023

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Podpora kulturních aktivit:
Obnova historických varhan:
  • 12.9.2022
  • 22.8.2022
Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví:
Podpora činnosti muzeí a galerií:
Rezidence v oblasti kultury:
Podpora mobility v kultuře:
Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK:
Podpora aktivit spojených s kandidaturou Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028:
Obnova památkového fondu:
  • 12.9.2022
  • 22.8.2022
Za kulturou v Královéhradeckém kraji:

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011